MinEiendom

For å svare på innholdet i brevet må du gå inn på «Min eiendom». Dette kan gjøres via din kommunes hjemmeside eller knappen under:

Min eiendom

Her må du identifisere deg med bankID før du kommer til en oversikt over dine eiendommer.

Har du flere eiendommer vil disse komme opp i oversikten. Velg den eiendommen som brevet tar for seg.
Etter du har klikket deg inn på eiendommen kan du velge trykke på feltet for brannforebygging.

Etter du har trykket på brannforebygging, kommer du til den siste meldingen fra brannvesenet. Dersom den siste meldingen var et varsel om tilsyn eller feiing kan du bekrefte tidspunktet nederst i meldingen på knappen merket «Bekreft tidspunkt»

Under brannforebygging kan du også se tidligere kommunikasjon, samt avvik og anmerkninger. Det er her du også svarer ut avvik du måtte få etter besøket.

Dersom du har problemer med å bruke «Min eiendom» kan du også kontakte saksbehandler som er oppgitt i brevet via telefon.