Sms varsling

Vi bruker brannforebygging.no som fagdataprogram. Her nytter vi kontakt- og reservasjonsrregisteret til å hente kontaktinfo til eigaren av bustaden. Vi har ikkje moglegheit å legge til andre mottakera manuelt. Alle «ikkje digitale» borgera vil få tilsendt varsel pr brevs form etter den digitale runda er gjennomført.