Varsel om tiltak

Før tilsyn eller feiing hos deg, vil du få varsel om dette fra brannvesenet. Det er viktig at du svarer på dette varselet.

Våre brannforebyggere benytter et digitalt system for utmelding av feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Når det er tid for tilsyn/andre tiltak hos deg vil du få en tekstmelding med detaljer og dato for tilsynet. Det er viktig at du som innbygger svarer på denne tekstmeldingen, om man ikke svarer blir ikke tilsyn eller feiing utført. Tekstmeldingen har for tiden avsenderen «Feieren».

Det nye systemet er knyttet opp til portalen «Min eiendom». I portalen kan man blant annet se pågående tilsyn ved din adresse og sjekke resultat av eldre tilsyn. Dette er en rask og enkel måte å se status i saker uten å måtte kontakte saksbehandler. Vi minner om at det fortsatt vil være mulig å kontakte oss som før, men vi setter stor pris på om svaret kommer på tekstmelding.