output-onlinejpgtools
Sakkyndig kontroll brannapparat
Det er krav om årleg kontroll av brannpostane i alle verksemder. Og kvart femte år i privatbustadar. Er ditt i orden?
Les meir
Feiing og tilsyn
Vi har i dag avtale med kommunane Vanylven og Sande om feiing og tilsyn. Her finn du informasjon.
Les meir
Branntetting
Branntetting skal hindre spreiing av varme og røyk. Vi har kurs og godkjent matriell til å tette alle gjønaføringe.
Les meir
Sal av tryggleiksprodukt
Kjøp tryggleiksprodukta dine med oss. Vi kan faget og fører kun kvalitetsprodukt.
Read More
Brannteknikk As veks raskt! Og har på kort tid blitt sunnmøres største private verksemd innan feiing og tilsyn. I tillegg driv vi sakkyndig kontroll av brannsløkkeutstyr


1
Ansatte
1
Skorsteinar
1
Eldstadar
1
Sløkkeapparat

Følg oss på facebook for siste nytt